חוות דעת משפטית בתחום המס

מטרתה של חוות דעת משפטית היא להקנות בטחון עסקי ומשפטי לאנשי עסקים, חברות, תאגידים, קבלנים או כל אחר המבקש אותה.

הגנה משפטית

ככל שמקבלי חוות הדעת פועלים לפיה, וככל שזו מבוססת על עובדות אמיתיות ורלוונטיות, הנישומים גם יודעים כי הם אינם פועלים בניגוד לחוק, וגם עומדת להם הגנה מפני טענות פליליות העשויות לעלות כנגדם מצד רשויות המס בעתיד, בכל הנוגע לנושא עליו נכתבה חוות הדעת כמובן.

קיימת אפוא חשיבות רבה לקבלת חוות דעת מקצועית כתובה, בעיקר כאשר מדובר במהלכים כלכליים ופעולות עסקיות, שיש בהם מורכבות חשבונאית ומשפטית.

חוות דעת בתחום המס

בקשות של לקוחות לחוות דעת משפטיות, נפוצות במיוחד בתחומי המס, בעיקר בכל הקשור לתכנוני מס של עסקאות נדל"ן, של חברות, תאגידים או יחידים.

במשרדנו, עורך דין מומחה לדיני מסים, שהינו גם רואה חשבון, מגבה את תכנון המס של הלקוח באמצעות חוות דעת ברורה, המתבססת על עובדות המקרה, והממליצה על מתווה העסקה או הפעולה, והכל תוך הסתמכות מפורטת על סעיפי החוק הרלוונטיים.

מטרתה של חוות הדעת להביא להפחתה מיטבית בחבות המס, אגב עמידה בכלל סעיפי החקיקה, ברציונאל החוק, ובהיכרות מעמיקה עם הפסיקה, עם החלטות מס מקדמיות (pre ruling), ועם נגזרותיהן. מבחינת הלקוח – מדובר בהגנה משפטית לכל דבר, בתחום הנדון.

החמרת האכיפה

כחלק ממלחמתה בהעלמות מס ובהון שחור, ניכרת בשנים האחרונות מגמת החמרה מצד רשות המסים, בכל הקשור לאכיפה וענישה בנוגע לתכנוני מס לא חוקיים. תכנון מס, המכונה בפי רבים 'תחמון מס', הינו דרך נפוצה במיוחד להעלמת מסים בצורה מתוחכמת תוך ניסיונות לטשטוש עקבות.

לפיכך, מומלץ לכל אותם נישומים הנמצאים בשלבי העסקה המקדמיים לפנות לעורך דין מומחה בתחום המיסים לשם בחינת היבטי המס של העסקה העתידית או המיזם בשלבי ההקמה. באופן זה ניתן יהיה לתכנן את העסקה בחוכמה, עם תוצאות מיטביות, ובמסגרת החוק, תוך ודאות באשר לחבות המס, וגיבוי באמצעות חוות דעת משפטית המהווה הגנה מפני טענות פליליות מצד הרשויות.

משרדנו מנוהל על ידי עו"ד ורו"ח מומחיות בתחום המסים, בעלות ניסיון במתן עשרות רבות של חוות דעת למגוון רחב של תחומים ועסקים. חוות הדעת שאנו מעניקים מבטיחות התנהלות שקופה של העסק מול רשויות המס, תוך מיצוי מלא של זכויות הנישום וניהול מס אופטימלי.

נכתב ע"י