חשבוניות מס פיקטיביות

הפקת חשבוניות מס פיקטיביות מתרחשת במטרה להקטין תשלומים לרשות המסים, אך מדובר בעבירת מס המהווה סיכון פלילי למעורבים, עם עונש מאסר בפועל ותשלום קנס

כל בעל עסק תוהה כיצד הוא יכול להימנע מתשלומים לרשויות המס או להקטין אותם בצורה משמעותית. הפקת חשבוניות מס פיקטיביות היא דרך נפוצה אך לא חוקית לעשות זאת, שכן הן מאפשרות למקבל החשבוניות להקטין את התשלומים לרשות המסים באמצעות ניכוי מס התשומות הכלול בהן מדו"חות המע"מ התקופתיים, וכן באמצעות הגדלת הוצאותיו בדו"חות מס הכנסה השנתיים. הפקת חשבונית מס פיקטיבית היא עבירת מס ומהווה סיכון פלילי למעורבים בה.

על פי הפסיקה, קיימים שלושה סוגים של חשבוניות מס פיקטיביות:

  • חשבונית פיקטיבית – החשבונית הפיקטיבית הקלאסית הינה חשבונית שאינה משקפת כל עסקה ו/או שירות. מדובר בחשבונית שלא עומד מאחוריה דבר, וכל תכליתה היא להגדיל את ההוצאות ואת מס התשומות של מקבל החשבונית.

  • חשבונית מנופחת – חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית בין הצדדים לעסקה, אך הסכום הנקוב בחשבונית גבוה מהסכום האמיתי של העסקה.

  • חשבונית זרה – חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית לחלוטין, אך אינה מונפקת על ידי מבצע העבודה ו/או מספק השירות. במקרה כזה ללא ספק מתבצעת עבודה, אך החשבונית הניתנת למקבל השירות הינה חשבונית זרה, שכן מבצע העבודה או מספק השירות אינם עומדים מאחורי החשבונית שנוכתה. החשבונית הזרה למעשה מאפשרת למקבל אותה לנכות את מס התשומות הכלול בה, וזאת מבלי שמנפיק החשבונית ישלם במקביל את מס העסקאות העולה ממנה, גם אם מנכה החשבונית שילם למוכר את כל המס, והדבר נעשה ללא ידיעתו של מנכה החשבונית.

על פי הפסיקה, שלושת סוגי חשבוניות המס הפיקטיביות המנויות לעיל הינן חשבוניות פיקטיביות לכל דבר ועניין, ומדובר בניכוי אסור.

מדוע הפקת חשבוניות פיקטיביות היא אסורה?

מערכת המע"מ מושתתת על עקרון ההקבלה, שמשמעותו הקבלה בין תשלום מס עסקאות לבין ניכוי מס תשומות. רק חשבונית מס תקינה יכולה לשקף את עקרון ההקבלה ולסייע למערכת גביית המס. במקרה של חשבוניות פיקטיביות, תופעה זו מחבלת בעקרון ההקבלה ומפירה אותו.

מה העונש על עבירת חשבוניות פיקטיביות?

מגמת הענישה בישראל בגין חשבוניות פיקטיביות הינה הטלת עונש מאסר בפועל, בצירוף מאסר על תנאי וקנס גבוה. על מנת להימנע מהרשעה פלילית, קיימת אפשרות להיעזר בהליך כופר, הממיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר כספי על ידי הנאשם. זאת, על פי קביעה של סגן מנהל חקירות ברשות המסים, לפי שיקולים שונים כגון חומרת העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות חייו של הנאשם, הסרת המחדלים וכדומה.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, בעל מומחיות וניסיון רב בייצוג נאשמים בתיקים פלילים של חשבוניות פיקטיביות. המשרד מעניק ייעוץ משפטי ומייצג לקוחות הנאשמים בביצוע עבירות של חשבוניות פיקטיביות, בניהול התיק בית המשפט, בביצוע עסקאות טיעון, בהגשת ערעורים, בהליכי כופר וכן במגעים עם רשות המסים כדי להסיר מחדלים ולהקל על העונש.

המשרד מייצג גם בהליכים אזרחיים וכספיים המתנהלים מול רשות המסים בעניינים הקשורים לחשבוניות פיקטיביות, כגון שומות, השגות וערעורים אזרחיים על השומות ו/או פסילת ספרים.

נכתב ע"י  

צור קשר לייעוץ ראשוני

054-5946363