אייל גולן חשוד בהעלמות מס

לפני מספר ימים הוגש נגד הזמר איילן גולן ומנהלים נוספים בחברה, גולן שרעבי ואריק בני משה>, כתב אישום בגין עבירות של העלמת הכנסות בגובה של כ-2.5 מיליון שקלים. עוד כולל כתב האישום עבירות של ניכוי חשבוניות פיקטיביות בסך של כ-2.3 מיליון שקלים, שעל פי החשד בוצעו על מנת להקטין את תשלום המע"מ בו חייב גולן על עסקאות שלא התקיימו בפועל.

26465986 m

העלמת הכנסות

בכתב האישום שהוגש צוין כי במהלך השנים 2010-2007 השמיטו הנאשמים דיווחים על הכנסות מהופעותיו של הזמר בספינות נופש המפליגות מחוץ לגבולות ישראל, וכן הכנסות מאירועים פרטיים שהתקיימו בארץ. על פי עובדות כתב האישום, סך ההכנסות שלא דווחו עומד על כ-2.5 מיליון שקלים.

על פי פקודת מס הכנסה, תושב ישראל חייב לדווח על הכנסותיו, בין שנוצרו בישראל ובין שנוצרו מחוצה לה. למעשה, משמעות האישומים המיוחסים לו בעניין זה הינה כי הכנסות בגובה של כ-2.5 מיליון ₪ שנוצרו לאייל גולן במהלך השנים 2010-2007 – לא דווחו לרשות המסים, וזאת בכוונה להתחמק ולהשתמט מתשלום מס בגין הכנסות אלו.

חשבוניות פיקטיביות – מהן?

ישנם 3 סוגים של חשבוניות פיקטיביות:

  • חשבונית פיקטיבית – החשבונית הפיקטיבית הקלאסית הינה חשבונית שאינה משקפת כל עסקה ו/או שירות. מדובר בחשבונית שלא עומד מאחוריה דבר, וכל תכליתה היא להגדיל את ההוצאות ואת מס התשומות של מקבל החשבונית.

  • חשבונית מנופחת – חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית בין הצדדים לעסקה, אך הסכום הנקוב בחשבונית גבוה מהסכום האמיתי של העסקה.

  • חשבונית זרה – חשבונית אשר משקפת עסקה אמיתית לחלוטין, אך אינה מונפקת על ידי מבצע העבודה ו/או מספק השירות. במקרה כזה ללא ספק מתבצעת עבודה, אך החשבונית הניתנת למקבל השירות הינה חשבונית זרה, שכן מבצע העבודה או מספק השירות אינם עומדים מאחורי החשבונית שנוכתה. החשבונית הזרה למעשה מאפשרת למקבל אותה לנכות את מס התשומות הכלול בה, וזאת מבלי שמנפיק החשבונית ישלם במקביל את מס העסקאות העולה ממנה, גם אם מנכה החשבונית שילם למוכר את כל המס, והדבר נעשה ללא ידיעתו של מנכה החשבונית.


מדוע הפקת חשבוניות פיקטיביות היא אסורה?

מערכת המע"מ מושתתת על עקרון ההקבלה – שמשמעותו הקבלה בין תשלום מס עסקאות לבין ניכוי מס תשומות. רק חשבונית מס תקינה יכולה לשקף את עקרון ההקבלה ולסייע למערכת גביית המס. במקרה של חשבוניות פיקטיביות , תופעה זו מחבלת בעקרון ההקבלה ומפירה אותו.

ניכוי חשבוניות פיקטיביות – מה יוצא מזה לבעל העסק?

כל בעל עסק תוהה כיצד הוא יכול להימנע מתשלומים לרשויות המס או להקטין אותם בצורה משמעותית. ניכוי חשבוניות מס פיקטיביות היא דרך נפוצה אך לא חוקית לעשות זאת, שכן היא מאפשרת למקבל החשבוניות להקטין את התשלומים לרשות המסים באמצעות ניכוי מס התשומות הכלול בהן מדו"חות המע"מ התקופתיים, וכן באמצעות הגדלת הוצאותיו בדו"חות מס הכנסה השנתיים. ניכוי חשבונית מס פיקטיבית היא עבירת מס חמורה ומהווה סיכון פלילי למעורבים בה.

כתב האישום כנגד אייל גולן מגולל את מערכת ניכוי חשבוניות המס המזויפות על ידי גולן והנאשמים הנוספים. על פי האישום, קנו הזמר והמנהלים האחרים בחברה 30 חשבוניות פיקטיביות מאחרים – נועם לוי, אודי סלו וירון גונן – "מוציאי החשבוניות הפיקטיביות", תוך שימוש במרמה ובתחבולה, במטרה להתחמק מתשלום מע"מ.

תמורת החשבוניות הפיקטיביות, נכתב באישום, שילמו אייל גולן והנאשמים הנוספים למוציאי החשבוניות הפיקטיביות עמלה בשיעור של כ-5% מהסכום הרשום בחשבונית הפיקטיבית, וכן את הסכום הרשום כמע"מ. לצורך פירעון התשלום בגין החשבוניות הפיקטיביות וכנגד מסירת החשבוניות הפיקטיביות, הוציאו למוציאי החשבוניות הפיקטיביות צ'קים המשוכים על שם ליאם הפקות על מלוא הסכום הרשום בחשבונית הפיקטיבית.

הצ'קים נרשמו לפקודת מי ממוציאי החשבוניות הפיקטיביות, בהתאם לשם העוסק בחשבונית הפיקטיבית. מוציאי החשבוניות הפיקטיביות פרעו את הצ'קים למזומן, והשיבו לנאשמים (הזמר והחברה) במזומן את סכום החשבונית הפיקטיבית, בניכוי אחוזי העמלה והסכום הרשום בחשבונית הפיקטיבית כמע"מ.

מה העונש על עבירת חשבוניות פיקטיביות?

מגמת הענישה בישראל בגין חשבוניות פיקטיביות הינה הטלת עונש מאסר בפועל, בצירוף מאסר על תנאי וקנס גבוה. על מנת להימנע מהרשעה פלילית, קיימת אפשרות להיעזר בהליך כופר , הממיר את ההליך הפלילי בתשלום כופר כספי על ידי הנאשם. זאת, על פי קביעה של סגן מנהל חקירות ברשות המסים, לפי שיקולים שונים כגון חומרת העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות חייו של הנאשם, הסרת המחדלים וכדומה.

מהו העונש הצפוי לאייל גולן על פי החוק?

כתב האישום מדבר על העלמת הכנסות בסך של כ-2.5 מיליון ₪ ועל ניכוי תשומות פיקטיביות בסך של כ-2.3 מיליון ₪. העבירות המיוחסות לגולן בכתב האישום הינן חמורות ביותר, ומדובר בשיעור העלמת מס בהיקף גבוה.

נאשם "רגיל" מן הישוב שיורשע, ללא ספק ילך לכלא במקרה כזה, והשאלה היא רק לכמה שנים. היבט חשוב בתיק יהיה הסרת המחדלים – ככל שההכנסות והמע"מ שהועלמו ישולמו לרשות המסים, ניתן יהיה להקל עם גולן את העונש באופן משמעותי.

במקרה אחר שהסתיים לאחרונה, בו נאשם השחקן יהודה ברקן בהעלמת הכנסות, נשפט ברקן בכתב אישום חמור, לעונש מקל של מאסר לריצוי בעבודות שירות. במקרה של גולן, מעניין מאוד יהיה לראות מה יהיה – האם העובדה שהוא מפורסם ועשיר תסייע לו לקבל עונש מופחת? לדעתי, נראה שכן.

 

נכתב ע"י