בעל עסק הואשם בקיזוז חשבוניות פיקטיביות, עמד לדין – ויצא זכאי

קבלת חשבוניות פיקטיביות בסכומים של יותר מ-2 מיליון שקלים וניכוי מסים שלא כדין בשיעור של יותר מ-350 אלף שקלים, הן עבירות מס שבדרך כלל יעמידו את העבריין בפני סכנת מאסר וקנס כספי גבוה. אלא שבמקרה של א', שייצגנו בתיק מול רשות המסים, קרה ההיפך המוחלט – ובית המשפט קבע כי הוא זכאי לחלוטין.

16886425 m

החשד: קבלת חשבוניות פיקטיביות במטרה לצמצם את חבות המס

 

א', בעל עסק לשיפוץ ותחזוקת מבנים, התקשר ביחסי עבודה מול ספק פועלים, שהוציא לו 41 חשבוניות פיקטיביות מטעם שלוש חברות שונות. א' נאשם בקבלת החשבוניות על עסקאות שמעולם לא ביצע עם אותן החברות, רישום החשבוניות בספרי החשבונות של העסק וניכוי המס הגלום בהן, שלא כדין. סכום החשבוניות הכולל עמד על 2,375,677 שקלים והמס שניכה בגין סכום זה עמד על 350,860 שקלים.

החשד נגד א' היה כי ביצע את העבירה במטרה להתחמק מתשלום מס, שכן קבלת חשבוניות פיקטיביות מתבצעת בדרך כלל כדי להגדיל את הוצאות העסק ולהקטין את תשלום המס לרשות המסים באופן משמעותי. זוהי עבירה פלילית שעונשה יכול להגיע לקנסות כבדים ואף למאסר בפועל.

טענת הנאשם: לא ידעתי דבר

בתשובה לכתב האישום נגדו, טען א' כי כל החשבוניות המדוברות משקפות תשלומים על עסקאות אמיתיות – עבודות שאכן בוצעו עבורו על ידי קבלני משנה – והוא כלל לא ידע שהן פיקטיביות ולא חשד שהן הוצאו שלא כדין. גם יועץ המס של העסק העיד כי לפי בקשתו של א', נהג לבדוק באינטרנט את אמיתותן של החברות אשר סיפקו את החשבוניות, ווידא שהחברות אכן קיימות ופעילות. לכל אחת משלוש החברות היה אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור, וניכר מבדיקות שערך כי הכל תקין בהתקשרות עמן.

החשבוניות הטעו, יועץ המס לא הבחין

בעדותם של בעלי החברות ששמותיהן הופיעו בחשבוניות, הם טענו כי החברות כלל אינן קשורות לספק שהוציא את החשבוניות עבור א', אין להם כל קשר או היכרות עם הספק ולא עם הנאשם א', והחשבוניות נכתבו ללא ידיעתם או הסכמתם.

הנאשם טען כי לא ידע להבחין ולשים לב שמדובר בחשבונית לא תקינה, ואילו יועץ המס שלו, שטיפל בנושא, לא הסב את תשומת לבו לעניין. בעדותו טען כי הוא סובל מדיסלקציה ולכן מתקשה בארגון המסמכים ובעריכתם, ואף במילוי חשבונות באופן המדויק כפי שנדרש. עוד ציין כי לפני תחילת עבודתו עם ספק הפועלים, ביקש לוודא כי לחברות יש אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים, ולכן לא ידע ולא חשד שהחשבוניות הוצאו שלא כדין. בנוסף, לא היה מודע לכך שעליו לבקש מהספק להציג יפוי כוח המאשר לו להפיק חשבוניות מס בשם שלוש החברות שהחשבוניות הפיקטיביות הוצאו מטעמן.

פסק הדין: הנאשם חף מכל פשע ולא ייענש

בפסק דין נדיר ויוצא דופן בתחום המסים – ביהמ"ש החליט לזכות את הנאשם, וקבע כי גרסתו מהימנה ועקבית. בהכרעת הדין נלקחו בחשבון מספר שיקולים: הראשון - החשבוניות הגיעו לידי קבלן המשנה בדרכים בלתי כשרות. הוא העבירן לנאשם, אולם הנאשם לא ידע או חשד כי החשבוניות אינן כשרות. שנית, עדותו הארוכה של א' בבית המשפט ענתה על שאלות רבות אך היתה עקבית וללא סתירות, מה שמחזק את ההנחה כי הוא אכן נהג בתום לב.

בנוסף, בהיות א' אדם פשוט שאף סובל מדיסלקציה, לא מופרך להניח כי לא שם לב להטעיות ולליקויים בחשבוניות, שאפילו יועץ המס שלו, שזוהי התמחותו, לא הסב את תשומת לבו אליהם. בסופו של דבר, קבע בית המשפט כי א' זכאי לחלוטין מאחר שכלל לא ניסה להעלים מס, לא חשד בדבר ולכן לא נושא באחריות הפלילית לעבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

ללא חשד – אין כוונה לבצע עבירת מס

בעניין זה חשובה קביעת בית המשפט, לפיה לאדם יש יכולת מוגבלת בזיהוי פרטים מעוררי חשד בחשבוניות המסופקות לו, ואין לבחון ידיעה זו בדיעבד תוך שימוש בידע חשבונאי ומשפטי. בית המשפט הסתמך על העובדה שהנאשם פעל באמצעות יועץ מס אשר היה מודע להיבטים הבעייתיים בחשבוניות, ולמרות זאת לא חשד בכשרותן ולא העלה זאת בפני הנאשם.

לאור דברים אלה, נקבע כי גם אם היה מוכח שהנאשם חשד בתקינות החשבוניות, הרי שמילא אחר חובתו לברר את העניין בכך שהעביר אותן תחת עיניו של גורם מקצועי. לפיכך, לא היתה לנאשם כוונה להתחמק מתשלום מס, וודאי שלא צפה כי מעשיו יובילו לכך.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, ומייצג נחקרים, חשודים ונאשמים מול רשות המסים בעבירות כגון חשבוניות פיקטיביות, העלמות מס, עבירות מע"מ ועוד.

 

נכתב ע"י