מה לעשות במקרה של אישום בגין עבירת מס, ואיך אפשר להימנע ממנו?

גם אם עברת עבירת מס הכנסה או עבירת מע"מ, לא תמיד זה ייגמר בהרשעה פלילית. במקרים מסוימים ניתן יהיה להמיר את ההרשעה בתשלום קנס מינהלי או כופר, ואם העבירה טרם התגלתה לרשויות המס – אפשר לבצע גילוי מרצון ולדווח על העבירה באופן יזום, מה שעשוי למנוע הליך פלילי

30222439 m

עבירת מס טכנית: המרת ההרשעה בקנס מינהלי

לא תמיד עבירת מס הכנסה או עבירת מע"מ תתגבש לכדי הגשת כתב אישום והרשעה פלילית. במקרים מסוימים ניתן להסב עבירות מס פליליות לעבירות מינהליות, כך שבמקום להעמיד את העבריין לדין וליצור עומס רב על מערכת בתי המשפט, ניתן להמיר את העבירה הפלילית בתשלום קנס מינהלי, שלאחר תשלומו יראו את העבריין ככזה ששילם את חובו וריצה את עונשו.

חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, נחקק במטרה להסב מספר סוגי עבירות פליליות לעבירות מינהליות, ובין היתר, חל גם בעבירות מס טכניות כגון אי הגשת דו"חות מס הכנסה במועד, אי הגשת הצהרת הון במועד, אי העברת ניכויים במועד ואי הגשת דו"חות מע"מ תקופתיים במועד. עם זאת, לתביעה תמיד תהיה הזכות להגיש כתב אישום גם בעבירה מינהלית כדוגמת אי הגשת דו"חות במועד, בתנאי שהיא רשמה את הטעמים לכך וביניהם הנסיבות בהן נעברה העבירה, היקף העבירה וכדומה.

אם אכן הוגש כתב אישום בגין עבירת מס טכנית כלשהי, אך בסופו של יום מחדלי כתב האישום הוסרו, ניתן יהיה לפנות אל מסלול הקנס המינהלי שהינו "דרך המלך" במקרים אלה. במסגרת הליך הקנס המינהלי, מוגשת בקשה אל רשויות המס, ולאחר בדיקה של פרמטרים שונים בעניין הנאשם הספציפי, הבקשה עשויה להתקבל. אם אכן אושרה הבקשה לקנס מינהלי והנאשם שילם את הקנס, כתב האישום שהוגש יימחק ולא תהיה הרשעה פלילית.

עבירת מס מהותית: תשלום כופר במקום ניהול הליך פלילי

מגמת הענישה בבית המשפט הינה הטלת עונש מאסר בפועל בצירוף מאסר על תנאי וקנס. אלא שבמקרה של עבירת מס מהותית כגון העלמת מס, אי רישום תקבולים, הגשת דו"חות כוזבים, ניכוי תשומות פיקטיביות או הוצאת חשבוניות פיקטיביות, קיים הליך אפשרי של תשלום כופר כספי במקום ניהול הליך פלילי, לפי שיקולים שונים כגון חומרת העבירה, נסיבות ביצוע העבירה, נסיבות חייו של הנאשם, הסרת המחדלים וכדומה.

הליך גילוי מרצון: אפשרות דיווח על עבירות מס ביוזמת הנישום

בשנת 2005 רשות המסים פרסמה את "נוהל גילוי מרצון" שמטרתו לעודד נישומים, בעלי תפקידים בחברות, מייצגים ועוסקים לפנות אל הרשות, ללא שנפתחה כנגדם חקירה, ולדווח מיוזמתם על מחדלים ועל עבירות מס שביצעו. כל פנייה כזו נבחנת על ידי סמנכ"ל בכיר לחקירות מס, במידה שהיא מאושרת – לא יינקטו הליכים פליליים כנגד הפונים, שיופנו לטיפול במישור האזרחי בכדי לתקן את מחדליהם.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, המעניק יעוץ משפטי וייצוג לנאשמים בעבירות מס הכנסה ומע"מ, הכולל סיוע מיידי לפונים אל רשויות המס, במטרה למנוע פתיחת הליכי חקירה כנגדם ונקיטה בהליכים במישור הפלילי, וכן יעוץ וייצוג נישומים בהליכי קנס מינהלי, כופר, גילוי מרצון, חקירות ומעצרים.

 

נכתב ע"י