מיסוי בינלאומי

בעולמנו הגלובאלי כיום, רבים הם הגופים והחברות הפועלים לאתר הזדמנויות עסקיות בינלאומיות, והפועלים, בשל כך, במספר מדינות בו זמנית.

בהתאם, מתמודדים אנשי עסקים וארגונים רבים עם מגוון סוגיות מס בינלאומיות, רבות מהן מורכבות, המושפעות גם מחקיקה ופסיקה המשתנים כל העת.

משרדנו מתמחה בייעוץ, ליווי ותכנוני מס בתחום המיסוי הבינלאומי, ובכל הכרוך באמנות למניעת כפל מס ומקלטי מס.

אנו מעניקים, בין היתר, את השירותים הבאים בתחום זה:

  • ייעוץ מס וליווי עסקאות בינלאומיות לרבות הקמת מבני מס בינלאומיים בהתבסס על אמנות המס לרבות סיוע בייסוד החברות, תמיכה בפתיחת חשבונות הבנק והכוונה למול אנשי מקצוע זרים;
  • ייעוץ וליווי יזמים ומשקיעים ישראלים בהקמת מיזמים עסקיים / השקעות נדל"ן בחו"ל;
  • מתן חוות דעת מקיפות ביחס למבנה המס הבינלאומי, לרבות היבטי המס הרלבנטיים וחובות הדיווח;
  • מתן חוות דעת בסוגיית ניהול ושליטה של חברות זרות מחוץ לישראל;
  • מתן חוות דעת בסוגיית תושבות זרה / העדר תושבות ישראלית;
  • ייעוץ וליווי בהסדרת הטבות המס בגין עולים חדשים / תושבים חוזרים;
  • ייעוץ וליווי לשם קבלת אישורים מוקדמים מרשויות המס (Pre Ruling) בנוגע לסוגיות בתחום המיסוי הבינלאומי;
  • ייעוץ וליווי בהתדיינויות למול פקיד השומה והמחלקה המקצועית בהליכי שומה בתחום המיסוי הבינלאומי;
  • ייעוץ וליווי העברות הון בין דוריות לרבות הקמת נאמנויות וטיפול בכל הקשור להיבטי המס וחובות הדיווח;
  • ייצוג בביהמ"ש בכל הערכאות בסוגיות הקשורות למיסוי בינלאומי.


אנו מלווים את לקוחותינו בתהליך תכנון וקביעת מדיניות המיסוי של החברה, הן בשוק המקומי והן מחוצה לו, על מנת לייצר ראייה רחבה וכוללת של כלל ההיבטים.

נכתב ע"י