החוק לצמצום מזומנים - מדריך מקוצר

חקיקה חדשה המגבילה את השימוש במזומן, במטרה להצר את צעדיהם של מעלימי מס וגורמי פשיעה וטרור. בתחילת 2019 יוצא השלב הראשון, צפוי כי בהמשך, לאחר תקופת הסתגלות במשק, משרד האוצר יפעל להגביל את השימוש במזומן אף עוד יותר

19/12/18

במטרה להילחם בהון השחור ולמזער את האפשרויות להעלמת מס, חוקקה הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח 2018, שתוקפו החל מה-1 בינואר 2019. במסגרת החוק, האפשרויות לביצוע עסקאות במזומן מוגבלות לפי סוג העסקה והצדדים השותפים לה.

ריכזנו עבורכם את עיקרי החוק:

ראשית, החוק מבדיל בין "עוסק" ל"אדם שאינו עוסק". עוסק הוא אדם או גוף, המבצע עסקת מכירה או מתן שירות במסגרת עסקיו. כך, שגם אם אדם הוא בעל עסק, אך העסקה, כדוגמת מכירת רכב, איננה במסגרת עיסוקו, הוא נחשב לאדם שאינו עוסק.

העסקאות המוגבלות:

  • ניתן לשלם/לקבל עד 11,000 שקל במזומן, כאשר אחד מהצדדים לעסקה (הקונה או המוכר) הינו עוסק
  • מעל 11,000 שקל, כאשר אחד מהצדדים לעסקה הינו עוסק, ניתן לקבל/לשלם עד 10% מסכום העסקה במזומן או 11,000 שקל, הנמוך מבניהם. (סעיף זה מייצר מצב פחות הגיוני, לפיו ניתן לבצע עסקה במזומן בסכום מסוים עד 11,000 שקל, אך אסור לקבל סכום זה כחלק מעסקה).
  • ניתן לקבל/לשלם עד 50,000 שקל במזומן, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים (משמע, שני אנשים פרטיים). גם כאן אם סכום העסקה עולה על 50,000 שקל, ניתן לקבל רק עד 10% ממנה במזומן.
  • ניתן לקבל/לשלם עד 55,000 שקל במזומן, כאשר אחד מהצדדים לעסקה הינו תייר (הגדרת מזומן כוללת מטבע זר. הסכום הוא חישוב של פי 5 מהקבוע ב"פרט (1)", שכיום עומד על 11,000 ויכול להשתנות לפי הוראת שר האוצר).
  • מתנות: לא ניתן לתת ו/או לקבל סכום גבוה מ-50,000 שקל במזומן.
  • בני משפחה: ההוראות לעיל אינן חלות על קרובי משפחה, למעט תשלום שכר עבודה ("קרובי משפחה" - הורים, בני זוג, ילדים, אחים, נכדים ובני זוג של כל אחד מאלו ו'אדם אחר הסמוך על שולחנו')

*הסכומים כוללים מע"מ

שימוש בהמחאות:

החוק מגביל גם את השימוש בשיקים והיסבם, באופן זה:

  • עוסק לא יכול לתת או לקבל תשלום בשיק, במסגרת עיסוקו ואף לא כתרומה או כהלוואה, מבלי ששם מקבל השיק נקוב (רשום). (אין לתת/לקבל "צ'ק פתוח")
  • אדם שאינו עוסק לא יכול לקבל שיק ע"ס יותר מ-5,000 שקל מבלי ששמו נקוב בשיק.
  • על כל שיק מוסב חובה שיופיע שם המסב ותעודת הזהות שלו.
  • לבנק אסור לפרוע שיק מבלי ששם הנפרע נקוב בו או שיק מוסב שעולה על 10,000 שקל אם השיק הוסב יותר מעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המס והמוסב ומספר ת.ז של המסב.


חשוב לדעת שביצוע עסקאות במזומן מעל הסכומים הנקובים בחוק לצמצום השימוש במזומן מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין והעונש על כך נע בין עיצומים כספיים, דרך קנס של עד פי 20 מהסכום שקבוע בסעיף 61(א')(4) לחוק העונשין - משמע קנס בגובה של עד 226,000 שקל. לעיתים עבירה מסוג זה יכולה להיחשב למעשה מרמה, אז הדין הוא עד לשלוש שנות מאסר בפועל. לצורך חוק זה, עסקה רכישת מוצר, שירות, שכר עבודה, תרומה והלוואה (למעט מגופים פיננסים מפוקחים).

יש לשים דגש שהכתוב לעיל אינו בלשון החוק ואינו מהווה את כלל סעיפי החוק, אלא רק את הרלוונטיים לרוב האוכלוסייה ויש לקחת בחשבון שישנם חריגים נוספים. בכל מקרה של ספק, מומלץ מאוד להתייעץ עם בעל מקצוע הבקיא בחוק.

נכתב ע"י