עיצום כספי בעקבות עבירת מכס

עיצום כספי בעקבות עבירת מכס: מתי הוא יבוא במקום הליכים פליליים, ואיך נקבע הסכום לתשלום?

חוק איסור הלבנת הון קובע כי כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה כשעמו סכום כסף העולה על 100,000 שקלים (גם במטבע זר או בהמחאה), וכן אדם המכניס או המוציא כספים העולים על 100,000 שקלים באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת – חייב לדווח על כך למכס. זאת, מכיוון שהעברת כספים ממדינה אחת לאחרת היא אחת הדרכים הנפוצות היום להלבנת הון.

18908667 m

 

מינהל המכס יקבע: האם יוטל עיצום כספי?

כאשר אדם מפר את חובת הדיווח על כספים בסכום האמור, המכס פועל כנגדו בדרכים שונות בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, אשר קובע את אופן האכיפה בהתאם לחומרת נסיבות המקרה, תוך הבחנה בין אכיפה פלילית לאכיפה מינהלית. המכס מוסמך להחליט אילו מקרים מתאימים לאכיפה מינהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי, כאשר פעולת הוועדה לעיצום כספי הינה באחריות המכס, ונציג המכס עומד בראשה.

אכיפה פלילית ואכיפה מינהלית נגד עברייני מכס

אכיפה פלילית – במקרים חמורים בהם בוצעה פעולה ב"רכוש אסור" כפי שמגדיר חוק איסור הלבנת הון, במטרה להסתיר את מקור הרכוש או לשבש את הדיווח, חל סעיף 3 לחוק, הקובע עבירה פלילית ועונש מאסר של עד 10 שנים. כשהעבירה ברכוש האסור בוצעה שלא מתוך מטרה להסתיר את מקור הרכוש או לשבש את הדיווח, חל סעיף 10 לחוק, הקובע סנקציית מאסר של עד ששה חודשים.

אכיפה מינהלית – במקרים מסוימים שאינם נמנים על סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, אך בוצעה בהם הפרה של חובת הדיווח על כספים בסכום של יותר מ-100,000 שקלים – ועדה להטלת עיצום כספי מוסמכת להטיל על העבריין עיצום כספי כחלופה להגשת כתב אישום פלילי. מדובר בסנקציה מינהלית, מהירה ואפקטיבית, שאין בצדה הרשעה בפלילים, כאשר סכום העיצום הכספי נקבע על ידי הוועדה בהתאם לנסיבות המקרה.

כיצד מתבצעת ההחלטה על הטלת עיצום כספי?

לאחר החלטת המכס להעביר את המקרה לטיפול הוועדה, העבריין שהפר את חובת הדיווח מוזמן לדיון. ההליך הוא מהיר יחסית ומתרחש בתוך 10 ימים מתפיסת סכום הכסף שלא דווח. למפר הדיווח ישנה הזדמנות להציג את טענותיו בפני הוועדה, שבודקת את נסיבות המקרה ומחליטה האם יש עילה להטלת העיצום הכספי. לבסוף, הוועדה מחליטה על גובה העיצום הכספי שיוטל על מפר הדיווח, אשר חייב לשלם את הסכום שנקבע בתוך 30 יום מקבלת דרישת התשלום.

שיקולי הוועדה להטלת עיצום כספי:

- האם מדובר בהאשמה ראשונה של הפרת דיווח?
- האם לחובת העבריין עומדים מקרים דומים נוספים?
- מה גובה הסכום שלא דווח לרשות המסים?
- עד כמה שיתף מפר הדיווח פעולה עם הרשויות בחקירתו?
- לאיזו מטרה יועדו הכספים?
- האם הפרת הדיווח נעשתה בכוונה תחילה או בתום לב?

גובה העיצום הכספי

גובה העיצום הכספי שמטילה הוועדה נע בין מינימום בגובה מחצית מהקנס שנקבע בחוק, ועד פי חמישה מהסכום שעליו לא דווח. יחד עם זאת, לוועדה סמכות לחרוג מסכומים אלה בהתאם לנסיבות המקרה או לנסיבות האישיות של מפר הדיווח.

משרד עו"ד זרקו זמיר מתמחה בתחום המסים – עבירות מס הכנסה, מע"מ, מכס, הלבנת הון וצווארון לבן. המשרד מייצג ומספק יעוץ משפטי וייצוג לחשודים ונאשמים בעבירות מכס. אם הינך חשוד או נאשם בהפרת חובת הדיווח למכס וזקוק לייצוג בפני הוועדה לעיצום כספי או בבית המשפט – צור איתנו קשר בהקדם ונשמח לעמוד לרשותך.

נכתב ע"י