איזה עונש קיבל זוג שהעלים הכנסות של יותר ממיליון שקל?

ר' וא' הם בני זוג שהפעילו פעוטון בביתם במשך 7 שנים, מבלי להגיש דו"חות למס הכנסה ומבלי לדווח על הכנסותיהם מהעסק. בני הזוג הואשמו בשמונה עבירות מס, ויוחסה להם כוונה להתחמק מתשלום מס על הכנסות של יותר ממיליון שקלים. מדובר בעבירה חמורה, שהעונש עליה הינו מאסר בפועל. משרדנו ייצג את בני הזוג, והגשנו בקשה לתשלום כופר ועיכוב ההליכים נגד השניים. 

11679824 m

הטענה: לא היתה כוונה להתחמקות מתשלום המס

בבקשה ציינו כי מדובר בפעוטון ששירת אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, כאשר כל משפחה שילמה כמיטב יכולתה. מאחר שמספר הילדים בפעוטון לא עלה על 15, הכנסותיו היו מעטות מאוד. בנוסף, בשל העובדה שהוצאות הפעוטון היו לעתים גבוהות מסך ההכנסות, הניחו בני הזוג כי במקרה כזה הם אינם חייבים בתשלום מס, ולכן לא הגישו דיווח למס הכנסה בתום לב, ולא בזדון.

בנוסף, נטען בבקשה כי לא היתה לבני הזוג כל כוונה להסתיר את קיומו של העסק על מנת להתחמק מתשלום מס: בני הזוג קיבלו תשלום בהמחאות, הפקידו אותן בחשבון על שמם ואף פרסמו את הפעוטון במקומונים באזור. עוד טענו כי מצבם הכלכלי של הנאשמים רע מאוד, כאשר ר' היא המפרנסת היחידה בבית בן שש נפשות, מכיוון שבן זוגה סובל ממצב נפשי קשה.

לא היו הכנסות החייבות במס, ולא נגרם נזק למדינה


לאחר חקירת בני הזוג, רואה החשבון מטעמם ערך את דו"חות המס הדרושים, מהם עלה כי ההכנסות המדוברות לא מגיעות לסך של כמיליון שקלים, כפי שנטען בכתב האישום, אלא ב-552,000 ₪ בלבד במשך 7 שנים. כאשר הגיש הזוג את הדו"חות למס הכנסה, התברר כי בית העסק כלל לא הניב רווחים החייבים במס – ולכן לא נגרם כל נזק כספי לקופת המדינה, ומחדלי כתב האישום הוסרו במלואם.

 בסופו של דבר, בית המשפט אישר את עיכוב ההליכים ובקשת הכופר, והמדינה הגישה בקשה להפסקת ההליכים בתיק. עונשם של הנאשמים הסתכם בתשלום כופר של 110,400 ש"ח ואזהרה שלא יעברו עבירות נוספות בעתיד.

 

נכתב ע"י