האם קובי פרץ בדרך לכלא?

חודש בלבד לאחר הגשת כתב אישום נגד אייל גולן בגין עבירות של העלמות מס וניכוי חשבוניות פיקטיביות, הגיע תורו של הזמר קובי פרץ. כתב האישום כנגד פרץ כולל עבירות של הגשת דוחות כוזבים למס הכנסה ומע"מ בין השנים 2005 – 2009.

1193532 m

באישום הראשון לכתב האישום מואשם פרץ בהשמטת הכנסות במשך 5 שנים מדוחותיו השנתיים שהוגשו למס הכנסה, בגובה של יותר מ-5.2 מיליון שקל, וכן בדיווח כוזב בדוחותיו התקופתיים שהוגשו למע"מ בסך של כ-830 אלף ₪.

באישום השני, מואשם פרץ כי איים על אמרגנו באותה עת, יוחאי יעיש, שחשוד בעצמו שביצע את עבירות המס יחד עם פרץ, אך כיום משמש עד מדינה בפרשה.

מתי העלמת הכנסות נחשבת לעבירה פלילית חמורה?

את עבירות המס נהוג לחלק לעבירות מס טכניות ולעבירות מס מהותיות, כאשר חומרת העבירה, ובהתאם חומרת הענישה, משתנה באופן משמעותי בהתאם לסוג העבירה.

עבירת מס טכנית הינה עבירה שבוצעה ללא כוונה פלילית. דוגמאות לעבירות מס טכניות: אי הגשת דו"ח מע"מ במועד, אי הגשת הצהרת הון במועד, אי העברת ניכויים במועד, אי תשלום מקדמות במועד, הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה באיחור. לעומת זאת, עבירת מס מהותית, הינה עבירה שבוצעה מתוך כוונה להתחמק ולהשתמט מתשלום מס או לסייע לאדם אחר להתחמק ולהשתמט מתשלום מס.

כתב האישום שהוגש כנגד פרץ, מייחס לפרץ עבירות מס מהותיות וחמורות במיוחד, שבוצעו מתוך כוונה פלילית להתחמק מתשלום מס. על כוונתו של פרץ להתחמק מתשלום מס, ניתן ללמוד מסכומי המס הגבוהים שהועלמו, מהתקופה הארוכה בה הועלמו מיסים, מחוזים פיקטיביים שנחתמו בין פרץ לבין האמרגן שלו ומהסתרת סך של 1.4 מיליון שקל במזומן בכספת.

מה בדבר תשלום כופר ?

תיקי העלמות מסים מסתיימים פעמים רבות בתשלום כופר, כבר בשלבי החקירות ועוד בטרם הוגש כתב אישום. תשלום כופר הוא למעשה תשלום קנס, ולמעשה ממיר את ההליכים הפליליים בתשלום כספי. תשלום כופר משחרר את החשוד בעבירת מס מאחריות פלילית, כך שאם ועדת הכופר החליטה על תשלום כופר והכופר שולם – הליכי החקירה ו/או ההליכים המשפטים מסתיימים לאלתר. וועדת הכופר נותנת החלטה בבקשת הכופר על פי מספר קריטריונים. אחד הקריטריונים החשובים ביותר הינו הסרת המחדלים, קרי תשלום המס שהועלם. ככל המסים שהועלמו לא שולמו, וועדת הכופר לא תיעתר לבקשת הכופר.

התזמון הקלאסי והנכון להגשת בקשת כופר הוא בטרם הגשת כתב אישום, ועוד בהליכי החקירה. באופן מפתיע, במקרה של קובי פרץ זה לא קרה עד כה, מסיבה שאינה ברורה וכתב האישום כבר הוגש.

תרחיש אפשרי אחד למצב כזה הוא שפרץ הגיש בקשת כופר, אך בקשה זו נדחתה על ידי וועדת הכופר, משום שמהחדלים לא הוסרו, קרי המס לא שולם, או משום שהוועדה העדיפה להמשיך בהליכים הפליליים על מנת לייצר הרתעה גבוהה לעברייני מס פוטנציאליים. התרחיש השני האפשרי הוא שכלל לא הוגשה בקשה לתשלום כופר על ידי פרץ, אולי מתוך כוונה להכחיש את ההאשמות נגדו ולטעון לזכאותו בתיק.

האם קובי פרץ צפוי לשבת בכלא?

בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה של החמרה במדיניות הענישה של בתי המשפט בישראל כלפי עברייני מס – ענישה הכוללת עונשי מאסר בפועל, על פי רוב מאחורי סורג ובריח. הניסיון מלמד שכאשר כתב אישום בגין העלמות מס לא מסתיים בתשלום כופר והמחדלים נשוא כתב האישום לא מוסדרים, הנאשם צפוי להיענש בחומרה, בעונש אשר כולל רכיב של מאסר מאחורי סורג ובריח וקנס גבוה, הכל כמובן - אם יימצא אשם.

כן, גם אם שמו של הנאשם הוא קובי פרץ.

 

נכתב ע"י