החברה לא הגישה דו"ח שנתי, וכתב האישום הומר לתשלום קנס בלבד

חברה בתחום המזון נאשמה בכך שלא הגישה דו"ח חברה לשנת 2005, בצירוף מאזן רווח והפסד מאושרים על ידי רואה חשבון, כפי שנדרש על פי החוק. נגד שלושת בעלי החברה הוגשו כתבי אישום וביניהם גם נגד ש', אחד מבעלי החברה. ש' עמד בפני סכנת עונש מאסר בפועל במקרה של הרשעה.

20557106 m

ש' ושותפיו הגישו את הדו"ח לשנת 2005 באיחור של שנתיים, ובכך הסירו את המחדל שהואשמו בגינו. במקרה כזה בו המחדל הוסר, ניתן לבקש מרשות המסים להמיר את כתב האישום בקנס מינהלי, כאשר אישור ההמרה תלוי בבדיקה הבוחנת האם הנאשם ביצע מחדלים אחרים בתחומי מס הכנסה או מע"מ. אם הבקשה לקנס מינהלי מתקבלת, הנאשם משלם את הקנס ורק לאחר מכן מיידעים בכך את בית המשפט ומבקשים לבטל את כתב האישום. במקרה של מחיקת האישום, הנאשם נותר ללא הרשעה פלילית וללא עונש מאסר על תנאי – בדומה למצב בו התיק נסגר בין כתלי בית המשפט והנאשם מזוכה מאשמה. 

הסרת המחדלים, הבעת חרטה ושיתוף פעולה עם רשות המסים

לאחר הגשת דו"ח החברה לשנת 2005, משרדנו הגיש בקשה להמרת כתב האישום בקנס מינהלי. בבקשה נטען בין היתר כי מלבד העובדה שש' שיתף פעולה עם רשויות המס ובית המשפט ושאין לו כל עבר פלילי, הוא נשוי ואב לארבעה ילדים, מצבו הנפשי הקשה מונע ממנו לעבוד, ולפיכך מצבו הכלכלי קשה מאוד.

עוד נטען לטובת הנאשם, כי המחדלים בכתב האישום הוסרו לאחר מאמצים רבים מצדו של ש' וכי הוא מביע חרטה על קיומם, שמתבטאת בהתנהגותו ובשיתוף הפעולה שלו עם הרשויות מרגע פתיחת החקירה. כל רצונו של הנאשם, כך ציינו, הוא לחזור למסלול חיים נורמטיבי.

לאחר שלוש בקשות – כתב האישום הומר לקנס מינהלי

בקשתנו הראשונה להמרת כתב האישום בקנס מינהלי נדחתה בעקבות מחדלים ספורים נוספים שהיו לנאשם, אך ש' דאג להסיר מחדלים אלה מיד והגשנו בקשה שנייה להמרה. גם בקשה זו נדחתה, אך לא אמרנו נואש והגשנו בקשה שלישית – בה הדגשנו שוב כי הנאשם הסיר את כל המחדלים הקשורים אליו בתחום המסים.

בזכות היכרותנו המצוינת עם תחום המסים, ההתמדה והנחישות, הבקשה השלישית שנשלחה – התקבלה. כתב האישום של ש' הומר על ידי רשות המסים לקנס בגובה 8,500 ₪ אותו שילם, ובכך נמנע ממנו קיום משפט ארוך ומתמשך, רישום פלילי ואף אפשרות של מאסר בפועל. 

 

נכתב ע"י