רואי חשבון ויועצי מס – כך תימנעו מהליך פלילי בעקבות עבירות של לקוחות

רואה חשבון או יועץ מס שלא התכוון לסייע ללקוח לבצע עבירות מס אלא רק התרשל בתפקידו, עלול למצוא את עצמו בחלום בלהות. עו"ד קרן זרקו זמיר, מומחית לדיני מסים, מסבירה מהן הסכנות וכיצד אפשר להימנע מהן

17/8/17

אנשי מקצוע העוסקים בראיית חשבון ובייעוץ מס נתונים בסיכון מקצועי ייחודי. חלק משמעותי מתפקידם הוא להכווין את הלקוח להימנעות מעבירות מס, ולעתים הם יהיו הראשונים לגלות כי הלקוח עבר עבירה. זאת ועוד, פעמים רבות יהיו המייצגים הראשונים להיקרא למתן עדות או חקירה בעבירות הקשורות ללקוחותיהם.

כשהמייצג אשם לפחות כמו הלקוח

אף שקיימת חובת סודיות של מייצגים כלפי לקוחותיהם, חובה זו מתבטלת במקרים בהם החוק מחייב דיווח, כגון צו בית משפט, פקודת מס הכנסה ועוד. חשוב להבין כי יועצי מס ורואי חשבון אינם נהנים מהגנת חיסיון, כמו זו המתקיימת בין עורכי דין ללקוחות שלהם. כלומר, אם המייצג נחקר, עליו לספר את כל מה שהוא יודע, גם אם הדבר יביא להפללה של הלקוח, ו/או שלו עצמו.

סעיף 224 לפקודת מס הכנסה קובע כי אם המייצג יודע שהלקוח דיווח על נתונים שקריים, הוא אשם בעבירה באותה מידה כמו הלקוח. בכך, הסעיף קושר את המייצג לעבירה של הלקוח, וחושף אותו לעונשים כבדים, כמו 7 שנות מאסר בתוספת קנס גבוה במקרה של סיוע בהשתמטות ממס.
לא פעם מואשמים המייצגים בעבירות באותה דרגת חומרה כמו הלקוח שלהם – או אף בחומרה רבה יותר, גם אם לא הייתה להם כוונה לסייע ללקוח להתחמק מתשלום המס המלא.

ידעת ולא דיווחת? אתה עבריין

בדרך כלל, ניתן להעמיד אדם לדין בשל היותו שותף לעבירה רק אם הצליחה התביעה להוכיח שהייתה לו כוונה לסייע לעבריין שביצע את העבירה בפועל; אך במקרה של יועצי מס ורואי חשבון, די בהוכחה שהם ידעו כי העבריין המרכזי אינו מדווח אמת, כדי להאשים אותם כמי שעברו עבירה זהה או אף היו העבריינים העיקריים במקרה.

לכאורה, פקודת מס הכנסה קובעת שמספיק להראות חתימה של מייצג על דו"ח או מסמך של הלקוח כדי להוכיח שהוא ידע על כל הרשום במסמך (סע' 144א). אך בית המשפט העליון קבע בפס"ד צ'רשניה (ע"פ 6016/93) כי זה שהמייצג יודע על קיום הרישום לא אומר בהכרח שהוא יודע שהרישום הוא כוזב. כלומר, כדי להטיל אחריות פלילית על רואה חשבון או יועץ מס, התביעה צריכה להוכיח, מעל לכל ספק סביר, שהוא ידע שמסמכי הלקוח כוזבים, או שהוא לכל הפחות התרשל בבדיקת אמיתות הדברים.

הצדק סביר – קשה להוכחה

כאשר מוכח כי המייצג התרשל בתפקידו, עליו להראות כי היה לו 'הצדק סביר' להתרשלות– וכך להימנע מאישום שדינו מאסר של עד שנתיים או קנס (סע' 217 לפקודת מס הכנסה). אך מהו הצדק סביר?

דוגמא לכך ניתן לראות בפס"ד יעקובי (ע"פ 916/84), בתיק בו הואשם יועץ מס על שני רישומים כוזבים בהצהרת הון שערך הלקוח שלו. הפרקליטות הצליחה להוכיח כוונה בקשר לרישום הראשון, והיועץ הורשע; באשר לרישום השני, הפרקליטות לא הצליחה להראות כוונה, אך טענה שלא היה לו הצדק סביר למעשיו – ולכן הוא הורשע ברשלנות.

היועץ ערער לבית המשפט העליון בנוגע לרישום השני, וטען כי היה מדובר ברשלנות מקצועית ולכן יש לו הצדק סביר. ואולם בית המשפט דחה את טענתו, וקבע כי יועץ המס חייב להוכיח שנהג במידת הזהירות, כפי שהיה נוהג יועץ מס סביר אחר באותן הנסיבות. במילים אחרות, גם אם מדובר היה בטעות או בתום לב, יש בכל מקרה להראות כי הונהגה מידת זהירות סבירה.

חובת הזהירות המקצועית

פס"ד צ'רשניה, שהוזכר קודם, מוסיף למבחן ההצדק הסביר את "חובת הזהירות". במקרה זה, יועץ מס הואשם כי לא הציג כנדרש את הוצאותיהם של כמה מלקוחותיו בדו"חות – הוא הציג הוצאות פרטיות כהוצאות לייצור הכנסה, והוצאות הוניות כהוצאות שוטפות. הלקוחות הורשעו, ובאשר למייצג, אמנם לא הוכחה כוונתו, אבל הוכח כי לא היה לו הצדק סביר למעשיו, והוא הורשע.

המייצג ערער לבית המשפט העליון, בטענה כי תפקידו אינו כולל בדיקה של אמינות המידע שלקוחותיו מעבירים לו, וכי עובדיו אינם מפקחים, אלא מנהלי חשבונות. במילים אחרות, הוא טען שאחריותו המקצועית היא להציג את הנתונים בצורה נאותה, ולא לחקור אותם. בית המשפט הסכים כי היועץ אמנם לא חייב לבדוק בעצמו את כל המסמכים, אך קבע כי עדיין עליו לעמוד ב"חובת זהירות", כחלק ממהות תפקידו כ'נותן שירות'.

חשוב להתריע בפני הלקוח

חובת הזהירות היא נושא מרכזי עבור מייצגים, ולפי פסיקות של בתי המשפט, היא כרוכה בנהלים, סדרים, הנחיות, פיקוח וביקורת. כלומר, רואי חשבון ויועצי מס חייבים לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שהמידע שעליו הם (ועובדיהם) חתומים הוא אמיתי ומדויק. אם המייצג חושד שהמידע המגיע מהלקוח אינו נכון, עליו לברר את הדברים תוך תיעוד של הבירור, או אפילו לפרוש מייצוג הלקוח.

גם אם פעל בתום לב ולא ידע על הכוונה לבצע עבירה - המייצג נדרש להוכיח שהיה זהיר בפעולתו המקצועית, וכי יש לו הצדק סביר לכל פעולה. חשוב לדעת גם שאם המייצג לא התריע בפני הלקוח על בעיות שעלולות לסבך אותו משפטית – הוא נמצא לא רק בסכנה להליך פלילי, אלא גם בסיכון לכך שהלקוח יתבע אותו בדיני נזיקין.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס הכנסה, מע"מ, הלבנת הון וצווארון לבן, ומייצג לקוחות בהליכים פליליים מול רשות המסים.

נכתב ע"י