עבירת אי הגשת דו"חות הסתיימה במחיקה מוחלטת של כתב האישום

ג' ואחותה ר', שבבעלותן אולם אירועים, הואשמו באי הגשת דו"חות למס הכנסה במועד. ג' נכנסה לשותפות בחברה שהיתה בקשיים כלכליים, השקיעה בה כספים רבים, אך מעולם לא ניהלה אותה בפועל. במהלך הייצוג המשפטי של ג' הגשנו בקשה למחיקת כתב האישום נגדה, בהתבסס על העדויות שנמסרו בחקירות ברשות המיסים. 

בעדות שמסרה ג', היא חזרה וציינה כי המנהל בפועל בחברה הוא אדם בשם י', והוא זה שגם שילם לספקים. לטענתה, מי שעזר למנהל היו אחותה וגיסה, ולה עצמה לא היה שום קשר לניהול החברה. היא לא הכירה את רואה החשבון של החברה, ואף לא היתה מודעת לכך שלא הוגשו דוחות.

iStock 000022200278XX-400X220

הנאשמת לא לקחה חלק בניהול המקום, לרבות נושאי כספים ומשכורות

י' ציין בחקירתו שמנהלי החברה היו מאז ומעולם האחות ר' ובעלה, הם אלה ששילמו את המשכורות, היו בקשר מול כל הספקים, רכשו מזון וציוד לאולם ואף חתמו על כל הצ'קים שמסרה החברה. לטענתו, ג' מעולם לא לקחה חלק בניהול המקום.

מנהל החשבונות בחברה ציין בחקירתו כי נשכר לעבודה על ידי האחות ר' ובעלה, שהם אלה שמסרו לו את כל המסמכים תמיד, ושמולם היה מתנהל בכל הקשור למשכורות. עוד טען מנהל החשבונות, כי מלבד פגישה אחת בה נכחה – ג' כלל לא היתה עמו בקשר, וכל נושא הכספים, התשלומים והמשכורות טופל מולו על ידי האחות ר'.

לאור כל העדויות הללו, הגשנו בקשה למחיקת כתב האישום שהוגש כנגד ג', בה הבהרנו כי הנאשמת לא לקחה חלק פעיל בניהול החברה ולא ידעה דבר על התנהלותה הכספית. יותר מכך, לפי עדותה של ר', ג' השאירה במשרד צ'קים פתוחים חתומים לצרכי תשלום משכורות, כך שכל אחד יכול היה למלאם. ניהול החברה והקשר מול הספקים ומנהל החשבונות היו תחת ידה של ר' בלבד.

העדויות חשפו: לא מדובר במנהלת פעילה בחברה

לאחר שטיחת העדויות השונות, טענו בבקשתנו למחיקת כתב האישום כי למעשה אין שום הוכחה לכך שהנאשמת שימשה כמנהלת פעילה בחברה, ולכן אין לייחס לה את האחריות לביצוע העבירות המפורטות בכתב האישום שהוגש נגדה, ויש לבטלו. בקשתנו התקבלה, וכתב האישום כנגד ג' נמחק כלא היה.

נכתב ע"י