עבירות מע"מ

עבירות מע"מ יכולות להיות עבירות טכניות שאין מאחוריהן כל כוונה פלילית, או עבירות שמטרתן התחמקות ממשית מתשלום מס. מה נחשב לעבירת מע"מ ומה הסיכונים לעבריין?

מע"מ, או מס ערך מוסף, הוא מס עקיף אשר מוטל על הצרכן הפרטי דרך מחזור הפעילות העסקית, ללא קשר לרווח או להפסד של העסק. על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, עבירות מע"מ נחלקות לשני סוגים: עבירות מע"מ טכניות ועבירות מע"מ מהותיות. משרד עו"ד זרקו זמיר מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות מע"מ, ובעל ניסיון ומוניטין בייצוג לקוחות מול רשות המסים והפרקליטות.

מהן עבירות מע"מ טכניות?

עבירות מע"מ טכניות הן עבירות המפירות את סדרי הקשר שבין הרשות לבין העוסק, גם ללא כוונה פלילית של עובר העבירה. עבירות כאלו הן סירוב למסור ידיעה, פנקס או מסמך שהנישום חייב למסרם לאחר דרישה, סירוב או אי התייצבות לחקירה לאחר דרישה, מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדויקת ללא הסבר סביר, הוצאת חשבונית מס ללא זכות או תחת איסור, אי הגשת דו"ח במועד, אי ניהול פנקסי חשבונות או רשומות או ניהולם בסטייה מהותית, אי רישום תקבולים, אי הוצאת חשבונית מס למרות החובה להוציאה, או הוצאת חשבונית מס ללא תשלום המס הכלול בה במועד. כתבי האישום בעבירות מע"מ טכניות מוגשות על ידי תובעי מע"מ, היושבים בתחנות מע"מ שונות.

החוק קובע מאסר של שנה בגין עבירות מע"מ טכניות, כאשר מגמת הענישה בבית המשפט משתנה בהתאם לנסיבות. אם המחדלים שבגינם הוגש כתב האישום לא הוסרו, העונש שיוטל על עבריין המע"מ יהיה מאסר בפועל.

במידה שהמחדלים הוסרו, הענישה תהיה מקלה יותר, ובמקום מאסר בפועל יוטל בדרך כלל עונש מאסר על תנאי וקנס, או לחילופין קנס מינהלי, אך זה ייעשה אך ורק לאחר בחינה של פרמטרים נוספים בעניין הנאשם.

מהן עבירות מע"מ מהותיות?

עבירות מע"מ מהותיות הן עבירות התחמקות ממס מתוך כוונה ורצון של העבריין לעשות זאת. על פי החוק, עבירות אלו כוללות מצבים של מסירת ידיעה כוזבת או מסמך אחר הכולל ידיעה כזו, הוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה לכזה מבלי לעשות עסקה או להתחייב לעשות עסקה, ניכוי מס תשומות מבלי שיש מסמך כאמור בסעיף 38 לחוק, הכנת או הרשאה לאחר להכין פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות כוזבות, זיוף, הסתרה, השמדה או שינוי של פנקס או מסמך אחר שניהולו דרוש, ושימוש במרמה או בתחבולה במטרה להתחמק מתשלום המס.

עבירות מע"מ מהותיות נפוצות עוסקות בחשבוניות מס פיקטיביות.

כתבי האישום בעבירות ה"מהותיות" של מע"מ כגון דוחות כוזבים, ניכוי תשומות שלא כדין, ניכוי חשבוניות פיקטיביות, הפצת חשבוניות פיקטיביות, מוגשים על ידי המחלקות המשפטיות של מע"מ, על פי רוב על ידי המחלקה לתיקים מיוחדים של מע"מ היושבת בתל אביב.

העונש הקבוע בחוק על עבירות מע"מ מהותיות הינו מאסר של עד חמש שנים בנסיבות רגילות, ואם העבירות בוצעו בנסיבות מחמירות – העונש יהיה עד שבע שנות מאסר.

מה עושים במקרה של זימון לחקירה או מעצר?

לפני הגשת כתב אישום נגד נישום שעבר עבירות מע"מ, הוא נקרא לחקירה במשרדי רשות המסים ולעתים אף נעצר לצורכי חקירה.

חשוב לזכור כי הזכות להיפגש ולהיוועץ עם עורך דין בשלב החקירה ובשלב המעצר היא זכות בסיסית, על מנת לשמור על זכויות הנחקר/העצור ולמנוע פערים ביחסי הכוחות שלו אל מול החוקרים.

אנו במשרד עו"ד זרקו זמיר מעניקים מענה מלא לנאשמים בעבירות מע"מ, הכולל סיוע מיידי במטרה למנוע פתיחת הליכי חקירה והליכים פליליים, וכן ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים בהליכים פליליים בתחום המע"מ.

נכתב ע"י  

צור קשר לייעוץ ראשוני

054-5946363