עבירות מס מהותיות

מהן עבירות מס מהותיות, כיצד מכריע בית המשפט בעונשם של נאשמים בעבירות מסוג זה, ומה אפשר לעשות כדי להקל על העונש?

4120466 m

את עבירות המס נהוג לחלק לעבירות מס טכניות ולעבירות מס מהותיות, כאשר העבירות הטכניות הן כאלו שאינן דורשות כוונה פלילית לביצוע העבירה, בעוד שעבירות המס המהותיות מגלמות בתוכן כוונה ממשית להתחמק מתשלום מס או לעזור לאדם אחר להתחמק מתשלום מס.

ענישה מחמירה בעבירות מס מהותיות

פסיקתו של בית המשפט הישראלי נוטה להחמיר במדיניות הענישה בעבירות מס בשנים האחרונות, עד כדי מאסר בפועל שעלול להגיע למספר שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. בפסקי דין רבים מציין בית המשפט כי עבירות מס הכנסה הן עבירות של הונאת האוצר שהפכו למכת מדינה, ובתי המשפט מצווים להילחם בהן ולשרשן בדרך של הטלת עונשים מרתיעים באמצעות מאסר ממושך וקנס כספי גדול.

דוגמאות לעבירות מס מהותיות

דוגמאות לעבירות מס מהותיות הן העבירות המנויות בסעיף 117(ב) לחוק מע"מ, וכן העבירות המנויות בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה:

  • העלמת הכנסות

  • הגשת דו"חות כוזבים למע"מ או למס הכנסה

  • ניהול פנקסי חשבונות כוזבים

  • מסירת ידיעות כוזבות

  • סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס

  • ניכוי תשומות (הוצאות) פיקטיביות

  • הוצאת חשבוניות פיקטיביות

הסרת המחדל – כלי מרכזי להפחתת העונש

על פי עמדת בית המשפט, ראוי ורצוי שהעונש המוטל על עברייני מס יכלול מאסר ממושך שלא על דרך ריצוי בעבודות שירות, ובנוסף לכך ניכרת המגמה של קנסות כספיים בסכומים משמעותיים וכבדים. יחד עם זאת, גם בעבירות אלו הסרת המחדלים הינה כלי מרכזי להפחתת העונש, וברוב המקרים – משהוסר המחדל ניתן יהיה להגיע להסדר טיעון מקל שיאפשר ענישה על דרך עבודות שירות. זאת, משום שהסרת המחדל מקטינה את הנזק לקופה הציבורית וגם מהווה אינדיקציה כי חרטת הנאשם הינה כנה ואמיתית.

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, המעניק יעוץ משפטי וייצוג בעבירות מס הכנסה ועבירות מע"מ, הכולל ייעוץ וייצוג בשלבים הראשונים של חקירות ומעצרים, וכן ייצוג בניהול תיקים ובערעורים בבית המשפט בהליכי קנס מינהלי, כופר וגילוי מרצון.

 

נכתב ע"י