ערעורים בתיקי מסים

יעוץ משפטי וייצוג נישומים במסגרת הליכי ההשגה אל מול פקידי השומה ותחנות מע"מ, והגשת ערעורי מיסים אזרחיים ופליליים לבית המשפט המחוזי ולבית המשפט העליון.

ערעור פלילי מוגש על הרשעת הנאשם ו/או על חומרת העונש שהוטל על נאשם במשפט פלילי. לאחר שניתן גזר דין בתיק פלילי אשר הוגש מטעם המדינה, הן לנאשם והן לתביעה מוקנית זכות ערעור בתוך 45 יום ממתן גזר הדין. הערעור יכול שיהיה על הכרעת הדין – הקביעה האם הנאשם אשם או לא, ויכול שיהיה על גזר הדין – העונש אשר הוטל בסופו של יום.

משרד עו"ד זרקו זמיר מתמחה בהגשת ערעורים על פסקי דין פלילים, לבית המשפט המחוזי ולבית המשפט העליון.

מי רשאי להגיש ערעור על גזר הדין?

כאשר מדובר בערעור על גזר הדין, התביעה רשאית להגיש ערעור על העונש אם היא סבורה כי בית המשפט הקל מדי על הנאשם או שנתן עונש בלתי סביר. הנאשם רשאי להגיש ערעור על חומרת העונש, אם הוא סבור שבית המשפט החמיר עמו.

ערעורי מס במישור האזרחי

על פי החוק, כאשר נישום מגיש דו"ח ולדעת המנהל ברשות המס הדו"ח איננו נכון – הוא רשאי לקבוע את שיעור המס המגיע מאותו נישום, לפי מיטב שפיטתו. אם הנישום חולק על שומת המנהל, הוא רשאי להגיש השגה על שומה זו, כאשר בעקבות ההשגה מחליט המנהל אם לקיים את השומה, להגדילה או להקטינה.

במקרה שהחלטת המנהל בהשגה אינה מקובלת על הנישום, השלב הבא הינו ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת המנהל, ולדחות את ההשגה.

משרד עו"ד זרקו זמיר מומחה בהגשת ערעורי מסים בנושאים שונים, כגון:

  • ערעור על פסילת ספרים

  • ערעור על הטלת קנס בגין אי ניהול ספרים כדין

  • ערעור על החלטת מס הכנסה או מע"מ בהשגה על שומת תשומות או שומת עסקאות

  • ערעור על הטלת כפל מס

  • ערעור על החלטות שונות של מס הכנסה או מע"מ

משרד עו"ד זרקו זמיר הוא משרד מומחה לעבירות מס, עבירות מע"מ והגשת ערעורי מסים. המשרד מייצג נישומים בהליכי ההשגה אל מול פקידי השומה ותחנות מע"מ, וכן מגיש ערעורי מס אזרחיים לבית המשפט המחוזי בעת הצורך.

נכתב ע"י