פסילת ספרים ושומות

כאשר בעל עסק לא רושם תקבול, ספרי החשבונות שלו עלולים להיפסל אם הנסיבות מצביעות על העלמת מס או ניהול לקוי של רישום התקבולים. מה המשמעות של פסילת הספרים ואיך אפשר להתגונן?

רשויות המס בישראל מייחסות חשיבות גדולה לניהול פנקסי חשבונות. המגמה המסתמנת בשנים האחרונות היא הגברת האכיפה על העסקים בארץ, על מנת שספרי החשבונות ינוהלו כפי שהחוק דורש והם ישלמו מס אמת. הוראות ניהול ספרים מחייבות כל נישום ועוסק למלא תקבול המתקבל בידיו בסמוך לקבלתו, כאשר על פי עמדת בית המשפט, דווקא תקבולים קטנים שעלולים להישכח במשך יום של פעילות בעסק, צריכים להירשם באופן מסודר בסמוך לקבלתם.

מתי פוסלים ספרי חשבונות של עסק?

הוראות ניהול פנקסי החשבונות, המשותפות למס הכנסה ולמע"מ, קובעות כי בעל מקצוע חופשי ינהל את התיעוד ואת מערכת החשבונות באחת השיטות המקובלות המתאימה לאופי העסק והיקפו. אי ניהול ספר לקוחות יכול להיות עילה לפסילת ספרי הנהלת חשבונות העסק על ידי מס הכנסה או מע"מ.

על פי החוק, לפקיד השומה סמכות לנקוט בסנקציה חמורה ולפסול את ספריו של עוסק בגין אי רישום תקבול, אך יימנע מלנקוט בצעד זה אם שוכנע כי היתה עילה מספקת לאי רישום התקבול. הכלל המקובל היום הוא כי פסילת ספרים תתרחש כאשר בנוסף לאי רישום התקבול, הנסיבות מצביעות על כך שהנישום ניסה לבצע העלמת מס או שהוא מנהל את רישום התקבולים בעסק באופן לקוי. לאחר בחינה מקיפה של הנסיבות, פקיד השומה יחליט אם לפסול את ספריו של הנישום או להסתפק באזהרה בלבד.

מה המשמעות של פסילת ספרים?

כתוצאה מפסילת ספרים, החברה או העסק עומדים בפני קנס על אי ניהול ספרים כדין, שיכול להגיע עד ל-1% מגובה המחזור, והוצאת שומות מעודכנות לפי מיטב השפיטה של רשויות המס.

מי אחראי לניהול ספרי החשבונות?

כיום, רוב העסקים מיוצגים בפני רשויות המס על ידי רואי חשבון או יועצי מס שמנחים אותם כיצד עליהם לנהל ספרי חשבונותיהם. למרות זאת, עדיין ישנם מקרים בהם מוצאות רשויות המס כי בעלי עסקים מסוימים סטו מהוראות ניהול הספרים. חשוב לדעת כי במקרים מסוג זה, האחריות בפועל לניהול ספרי החשבון היא של בעל העסק ועובדיו בלבד, ולא של רואה החשבון או יועץ המס.

מה אפשר לעשות נגד פסילת ספרים?

כדי להתגונן נגד סנקציית פסילת ספרים, אפשר לטעון שתי טענות: האחת – כי כלל לא היה "תקבול" כמשמעותו בהוראות ניהול ספרים, והשנייה – כי היה תקבול, אך היתה סיבה מספקת לאי רישומו. בית המשפט מפרש את המונח "סיבה מספקת" כהתרחשות של אירוע בלתי צפוי וחריג, כאשר כל מקרה ייבחן על פי עובדותיו .טענות כגון לחץ בעבודה או תקלות טכניות ברישום התקבול (למשל בקופה הרושמת) אינן מהוות סיבה מספקת לאי רישום התקבול.

מה עושים במקרה של שימוע לפני פסילת ספרים?

לפני פסילת ספריו של עוסק, הוא נקרא לשימוע על מנת להשמיע את טענותיו. השימוע הינה זכות של העוסק ולא חובה, אך מומלץ מאוד שלא לוותר על הליך השימוע. חשוב לזכור כי לפני שימוע ברשות המסים, חשוב מאוד להיוועץ עם עו"ד מומחה לעבירות מס, על מנת לקבל ייעוץ משפטי שעשוי לשפר משמעותית את תוצאות השימוע, עד לכדי קבלת טענות העוסק והימנעות מפסילת ספרים.

למשרד עו"ד זרקו זמיר ידע מקצועי וניסיון רב בטיפול באי רישום תקבול, פסילות ספרים ושומות. אנו מעניקים יעוץ משפטי מקיף ומייצגים נישומים ובעלי עסקים העומדים בפני פסילת ספרים והוצאת שומות על ידי רשויות המס.

נכתב ע"י