זה לא סופי: אפשר לבטל הרשעה פלילית בעקבות עבירת מס

כנגד ש', העוסק בעבודות גננות ופיתוח, הוגש כתב אישום בשל עבירות טכניות של אי-הגשת דו"חות אישיים למס הכנסה לשנים 2008-2005. מכיוון שרוב עבודתו של ש' היא מול גורמים בטחוניים מסווגים, הוא חייב לעמוד בתנאי מכרז, שאחד מהם הוא חוסר עבר פלילי, ולכן העבירות בהן הואשם היו עלולות לפגוע בפרנסתו באופן משמעותי. ש' הגיש את הדו"חות והסיר את המחדלים, כך שהעונש הצפוי היה מאסר על תנאי וקנס כספי.

 

5825550 m-400X220


המרת העונש בקנס מנהלי – אפשרית רק ללא הרשעות קודמות

כדי להימנע מהרשעה פלילית, ש' הגיש בקשה להמרת העונש בקנס מינהלי – בקשה שהתאפשרה לו לאור הגשת הדו"חות הדרושים. אלא שבקשתו של ש' נדחתה, מכיוון שהיתה לו הרשעה קודמת בתיק מע"מ משנת 2004, ואילו רשות המסים דורשת שלנאשם לא יהיו הרשעות קודמות בתחומי המס ב-10 השנים האחרונות, כדי שניתן יהיה להמיר את עונשו לקנס מינהלי. במקרה של ש', עברו רק 7.5 שנים מיום הרשעתו בתיק מע"מ.

 

מכיוון שחוק המרשם הפלילי קובע כי לאחר 7 שנים כבר חלה התיישנות על הרשעת המע"מ, הגשנו בקשה נוספת להמרת כתב האישום בקנס מינהלי, ובה נטען כי התיישנות לאחר 10 שנים אינה סבירה ומידתית, וסותרת את החוק. עוד ציינו בבקשה כי ישנה חשיבות רבה לביטול הרשעתו של ש', מכיוון שהיא תפגע אנושות בעיסוקו.

 

הדגשנו כי מאז הורשע בתיק המע"מ, ש' לא יכל לגשת למכרזים של משרד הביטחון והתעשייה האווירית, כך שפרנסתו נפגעה, ורק לאחרונה חזר לעבוד מול גורמים אלה, בעקבות התיישנות העבירות. הפעם, אם יורשע – ייאלץ ש' להמתין 7 שנים נוספות עד שיוכל לשוב למסלול חיים נורמטיבי ולפרנס את משפחתו.


בית המשפט קבע: הנזק שבאישום פלילי גדול מחומרת העבירה

רשות המסים דחתה גם את הבקשה הנוספת שהגשנו בנושא, ולכן משרדנו פנה לבית המשפט וטען לאי-הרשעה – צעד חריג בתחום עבירות המס.

לפי החוק, הימנעות מהרשעה מתרחשת כאשר היחס בין חומרת העבירה לבין הנזק הצפוי לנאשם אינו סביר. כלומר – הרשעה תפגע פגיעה חמורה בשיקומו, ולעומתה ויתור על הרשעה לא יפגע באופן מהותי במשמעות העונש שיקבל במקומה.

הראינו לבית המשפט כי המחדלים המדוברים הוסרו על ידי הנאשם, כאשר סירובה העקבי של רשות המסים להמיר את כתב האישום בקנס מינהלי, עלולה להביא לפגיעה חמורה בפרנסתו של ש'. בנוסף, הראינו כי אין מדובר בעבירות חמורות ביותר, ולכן יש לבטל את ההרשעה ולהטיל עליו עונש של שירות לתועלת הציבור.

 
בזכות ההתמדה והנחישות של משרדנו, יחד עם היכרות מעמיקה עם תחום המסים והחוק,
השופט אימץ את הטיעונים שהעלינו בפניו והחליט לבטל את הרשעתו של ש'. העונש שנקבע לו עמד על 300 שעות שירות לתועלת הציבור בלבד, והוא יוכל להמשיך בעבודתו – ללא כל הרשעה פלילית.

נכתב ע"י